Janusz Ossowski

 

 

Janusz Ossowski

Dyrektor Akademii Fundacji Edukacji Spółdzielczosci.

Twórca i redaktor naczelny kwartalnika "Pieniądze i Więź", redaktor naczelny Wydawnictwa , dyrektor SIN; były prorektor ds. kształcenia Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Gdańsku. Współtwórca systemu SKOK w Polsce (od 1990 r.); Autor programów edukacyjnych (od 1992) adresowanych do zarządów, rad nadzorczych oraz pracowników SKOK w formie szkoleń, (od 2001) także studiów zawodowych i (od 2003) studiów podyplomowych; ( 2003-2013 ) autor programów szkoleniowych adresowanych do liderów i pracowników unii kredytowych w Rosji, Mołdawii, Ukrainie, Białorusi i Litwie;  wykładowca i ekspert w programach pomocowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (Rosja, Mołdawia, Białoruś, Ukraina); ekspert Instytutu Stefczyka (2008 - 2010); autor publikacji poświęconych filozofii działania, etyce, historii społecznych instytucji finansowych w Polsce, redaktor pierwszego Kodeksu Etycznego SKOK ( 1993 ) oraz współautor i redaktor "Kodeksu dobrej praktyki i zasad działania SKOK" ( 2005 ).

MTarnowska

Monika Tarnowska

Specjalista ds. szkoleń Fundacji Edukacji Spółdzielczej , Dr nauk chemicznych (Uniwersytet Gdański), specjalista ds. współpracy zagranicznej sytemu SKOK i koordynator projektów szkoleniowych w systemie SKOK (początkowo w Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych oraz w Wyższej Szkole Finansów i Administracji w Gdańsku oraz w Kasie Krajowej, obecnie w Fundacji Edukacji Spółdzielczej). Koordynator projektów szkoleniowych współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Nordycką Radę Ministrów NORDEN, dotyczących budowania niezależnego systemu kredytowego w krajach wschodnich w oparciu o system polskich kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

 

 

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej swoja działalność edukacyjną opiera na doświadczeniu szkoleniowym jakie prowadziła Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych od swojego powołania z inicjatywy Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU) w roku 1990 najpierw w ramach Działu Szkoleń i wydawnictwa kwartalnika naukowego „Pieniadze i Więz”, następnie w ramach powołanej w 1993 roku Szkoły Bankowej, która ukończyło prawie 400 pracowników i działaczy Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych, uzyskując dyplom technika ekonomisty o specjalności bankowość.  

Poprzez powołaną w 2001 roku Wyższą Szkołę Finansów i Administracji (WSFiA) w Gdańsku, w jaką Szkoła Bankowa się przekształciła, która stała się ogólnopolskim ośrodkiem edukacyjnym a obecnie kontynuuje w ramach powołanej wyspecjalizowanej placówki oświatowej Akademii Fundacji Edukacji Spółdzielczej.

 

Cele i ich realizacja

Głównym celem działalności Akademii FES jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju ogólnego uczestników szkoleń oraz uzupełnianie wiedzy, zwłaszcza z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, bankowości, rachunkowości, podatków, spółdzielczości , w tym spółdzielczości finansowej oraz szeroko rozumianych zagadnień społecznych.   Akademia FES realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie i organizację: szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, konferencji oraz zajęć praktycznych z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów, prawa, bankowości, rachunkowości, podatków, spółdzielczości, nauk społecznych, w szczególności w związku z funkcjonowaniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; innych kursów mających na celu doskonalenie umiejętności zawodowych, zwłaszcza organizacyjno-biurowych, menedżerskich, psychologicznych, marketingowych; kursów nauki języków obcych; praktyk zawodowych w placówkach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; seminariów, wykładów, konferencji i innego rodzaju spotkań mających na celu propagowanie idei spółdzielczości. 

Akademia FES korzysta z osiągnięć nauki oraz nowych technologii nauczania, w tym technik kształcenia na odległość (m.in. e-learning, videokonferencja, chat). Szkolenia prowadzone przez akademię odbywają się w trybie stacjonarnym (zajęcia w powszednie dni tygodnia), zaocznym (zajęcia weekendowe) oraz mieszanym.

 

Współpraca z innymi jednostkami szkoleniowymi

W zakresie prowadzonej działalności edukacyjnej Akademia FES współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: (Instytut Stefczyka, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej), uczelniami wyższymi (Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Finansów i Administracji, a także instytucjami, zwłaszcza Kasą Krajową oraz innymi podmiotami systemu SKOK: Saltus TUW, Towarzystwo Zarządzające SKOK, Aplitt, Apella, ECCO Business i wieloma innymi.