Akademia Fundacii Edukacji Spółdzielczej jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą w ramach funkcjonowania Fundacji Edukacji Spółdzielczej w Sopocie i realizującą oświatowe cele statutowe Fundacji.

 

Wpis do ewidencji placówek oświatowych

 

Akademia FES została powołana uchwałą zarządu Fundacji Edukacji Spółdzielczej w dniu 1.01.2013 i ustanowieniem statutu a rozpoczęła działalność oświatową w styczniu 2013 uzyskawszy wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w wydziale Oświaty w Sopocie pod numerem 78/2013. Akademia FES zarządzana jest przez jednego z twórców systemu skok, dyrektora Janusza Ossowskiego, od początku powstania ruchu skok zajmującego się wsparciem merytorycznym, szkoleniami i działalnością wydawniczą w systemie SKOK, obsługiwana organizacyjnie jest przez doświadczonych pracowników systemu SKOK (zobacz twórcy i współpracownicy) i korzysta z jego zaplecza techniczno-organizacyjnego. Akademia  FES korzysta z doświadczonej kadry zarządzającej systemu skok jak również współpracujących specjalistów z dziedzin związanych tematycznie z prowadzonymi szkoleniami (zobacz wykładowcy i trenerzy).

 

IMG 4185 2