Na stronie RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/205836/205843/205844/dokument103315.pdf

dostępny jest projekt rozporządzenia MF dot. zasad rachunkowosci dla kas, który:

  • wprowadza efektywną stopę procentową / wycenę wg skorygowanej ceny nabycia, http://ksiegowosc.infor.pl/vademecum/standardy-rachunkowosci/60584
  • doprecyzowuje wycenę skryptów w oparciu o MSR 39,
  • zmienia stawki / przedziały tworzenia odpisów aktualizujących pożyczki przeterminowane oraz wprowadza dodatkowe okoliczności (uwaga na słownik pojęć w par. 2, zwłaszcza pkt. 27) !).

Wydawałoby się, że projekt ten prawie zrównuje podejscie do kas i do banków, ale przykładowo...:

Ryzyko kredytowe jest największym obciążeniem dla adekwatności kapitałowej zarówno w bankach jak i kasach. Jednocześnie działalność kredytowa kasy jest jej podstawowym źródłem dochodu, dlatego umiejętność zarządzania tym ryzykiem jest fundamentalna dla bezpieczeństwa i rozwoju organizacji. Zasad ta dotyczy zarówno małe kasy jak i duże SKOK.

AFES przygotował warsztatowe szkolenie z pomiaru, monitorowania i prognozowania ryzyka kredytowego. Zarówno zakres szkolenia jak i osoba trenera nie są tu przypadkowe i uzwględniają specyfikę kas spółdzielczych.

I część szkolenia 5-6 lutego w Warszawie.  

Jak zwykle, prosimy o czynny udział! Szkolenia są doskonałym pretekstem do wymiany doświadczeń. Ryzykiem się nie konkuruje!!! Ale można wygrać... ;)

17 stycznia 2014 roku weszły w życie zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim z 2011 r.

Zmiana dotyczy formularzy informacyjnych, zamiany określenia badania „ryzyka kredytowego” na badanie „zdolności kredytowej”, ale najwięcej emocji budzi nowe określenie dla oprocentowania kredytu: „wypłaconej kwoty”, w miejsce poprzednio: „całkowitej kwoty kredytu”.

Tekst ujednolicony dostępny:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111260715

UKNF przedstawił do konsultacji projekt "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF" – dostępny na stronie knf.gov.pl w Aktualnościach (14.01.2014 r.)

Zasady te dotyczą również kas spółdzielczych. Komisja zakłada wdrożenie zasad do końca 2014 roku, a stosowanie tych zasad będzie przedmiotem weryfikacji Urzędu (podczas inspekcji i kontroli zza biurka).