Szanowni Państwo, 

Uprzejmie  informuję,  że Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) skierowała do  marszałek  sejmu,  Małgorzaty Kidawy-Błońskiej stanowczy sprzeciw wobec szkalowania polskich spółdzielczych kas przez członków podkomisji ds. SKOK.  List  WOCCU  sprawia,  że  raport  podkomisji  przyjęty za namowami Marcina Święcickiego (PO) staje się niewiarygodny. 

Szanowni Państwo,

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej przygotowala oferty nowych szkoleń. Bardzo prosze zapoznać sie z planowanymi szkoleniami i przekazać zainteresowanym. Czekam na zgłoszenia.

Pozdrawiam

Monika Tarnowska

Prezydent podpisał ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzecznika Finansowego. Ustawa obejmuje swoim zakresem zastosowania SKOK.

W związku z powyższym Akademia Edukacji Spółdzielczej AFES przygotowuje szkolenie z tego zakresu dedykowane specjalnie dla SKOK.

 

,,Prezydent podpisał ustawę powołującą Rzecznika Finansowego 

 

26.08.15 

Powołanie Rzecznika Finansowego, który będzie reprezentował klientów w sporach z instytucjami finansowymi zakłada podpisana przez prezydenta ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Szanowni Panstwo, 

 

W zwiazku z duzym zainteresowaniem tematem Rekomendacji A -SKOK w zakresie Ryzyka Kredytowego, Akademia Fundacji Edukacji Spoldzielczej proponuje szkolenie na ten temat w Warszawie w terminie 3-4 wrzesnia 2015 oraz szkolenie z Rekomendacji A w zakresie Kontroli wewn. w terminie 24 wrzesnia 2015 w Warszawie. 

 

Bardzo prosze o przekazanie oferty Prezesom, Zarzadom oraz zainteresowanym kluczowym pracownikom systemu SKOK i zglaszanie uczestnikow.