Szanowni Państwo, 

Nowa oferta na szkolenie z Rekomendacji A-SKOK zcz. III Monitorowanie i reportowanie ryzyka kredytowego z Piotrem Nyczem w terminie 22 sierpnia 2019 w Wraszawie dostępna w kalendarzu. 

Zapraszam do zgłaszania uczestników!

Monika Tarnowska 

 

 

Fundacja Edukacji Spółdzielczej zaprasza na nowe szkolenia:

 

25 czerwca 2019 w Warszawie pt."PPP i finansowaniu terroryzmowi w SKOK" z Andrzejem Lancem 

26 czerwca 2019 w Warszawie pt. " Rekomendacja A-SKOK cz. III Monitorowanie i raportowanie ryzyka kredytowego" z Piotrem Nyczem 

 

Zachęcam do zgłaszania uczestników!

Monika Tarnowska 

Fundacja  Edukacji Spółdzielczej

zaprasza na nowe szkolenie z Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w SKOK w Warszawie w dniu 25 czerwca 2019.

Zachęcam do zgłaszania uczestników. 

 

Pozdrawiam,

Monika Tarnowska 

Szanowni Państwo!

Wielkanocny czas niech napełni nas nadzieją i radością! 

Serdeczne życzenia świąteczne.

Alleluja! Zmartwychwstał Pan!

Monika Tarnowska