Moje refleksje związane z zarządzaniem ryzykiem - Wiesław Thor

PRMIA Polska ma przyjemność zaprosić na spotkanie, podczas którego uczestnicy wysłuchają prelekcji Wiesława Thora o problematyce zarzadzania ryzykiem. Jak zwykle po wysłuchaniu będzie okazja do dyskusji.
Wiesław Thor - były wiceprezes BRE Banku / mBanku, obecnie członek RN mBanku.

 

Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 roku, w siedzibie mBanku przy ul. Senatorskiej 18 w Warszawie.

Rejestracja na wydarzenie

 

Zapraszam serdecznie!

Izabela Rutkowska (Co-Regional Director PRMIA Poland)

 

Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2015/sem_2015_11_16.html

Seminarium skierowane jest do prawników oraz pracowników służb finansowo-księgowych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.     
 
Celem seminarium jest przedstawienie reguł prawnych rządzących wybranymi aspektami gospodarki finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które pozwalają na zrozumienie przewidzianych przez prawodawcę mechanizmów tej gospodarki.

Na jednym z ostatnich posiedzeń Sejmu przyjęto następujące 4 ustawy mające wpływ na działalność Kas:

 

        I.            Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw ( BTE)

Najważniejsze zmiany- likwidacja BTE, termin na uregulowanie zaległości min. 14 dni roboczych od wezwania, podanie w wezwaniu  informacji o możliwości przeprowadzenie restrukturyzacji, obowiązek podania przyczyny w przypadku negatywnej decyzji w zakresie restrukturyzacji, przywilej dla banków w postaci ograniczenia wysokości wpisu sądowego w sprawach cywilnych.

15 października 2015 rokuMiędzynarodowy Dzień Unii Kredytowych jest obchodzony przez Światową Radę Unii Kredytowych (WOCCU) od 1948 roku zawsze w trzeci czwartek października:

http://www.woccu.org/events/icuday

Dzień ten obchodzą m.in. na Wyspach, gdzie sektor unii kredytowych rozwija się dynamicznie przy wsparciu państwa:

http://www.abcul.org/media-and-research/news/view/612

Piękny przykład wykorzystania tego Święta dla... oczywiście, że dla dobra społeczeństwa! Z każdej transakcji płatnej tego dnia kartą wydaną przez unię kredytową co najmniej 25 centów zostanie przekazane do lokalego szpitala dziecięcego:

http://www.cu4kids.org/shopformiracles/

 

"Ludzie pomagają ludziom"

- Święto Pracowników i Członków SKOK!

 

 

People Helping People