Szanowni Państwo,

W imieniu Akademii Fundacji Edukacji Spółdzielczej składam wszystkim z wielkiej rodziny systemu SKOK, świąteczne, serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa i wielu sukcesów w Nowym Roku 2017.

Monika Tarnowska

Zapraszam na wystąpienie Leszka Sołtysika - osoby bardzo znanej i cenionej w branży finansowej, a od kilku lat wspierającej również sektor SKOK poprzez szkolenia i doradztwo.

"Chaos i systemy złożone" - wprowadzenie

https://www.linkedin.com/groups/2244126

 

Prelekcja odbędzie się 16.06. br. o godz. 18,00.

Dzięki uprzejmości kierownictwa mBanku spotykamy się ponownie w siedzibie banku w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18.

Rejestracja na wydarzenie: http://www.prmia.org/chapter/poland?req_page=events

Agenda spotkania:

1. Odwzorowanie logistyczne i efekt motyla

2. Chaos – definicja i właściwości

3. Systemy złożone – definicja i właściwości

4. Świat VUCA – jak sobie z tym radzić?

5. Czy ludzie od ryzyka powinni porzucić modele prognostyczne?

6. Dyskusja...

Najlepszym miejscem, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat związany z prelekcja jest:
www.complexityexplorer.org

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką prelegenta:
https://www.linkedin.com/in/leszeksoltysik/pl

Szanowni Państwo,

W związku z dzisiejszym postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności i skierowaniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości SKOK-u Kujawiak uprzejmie informuję, że SKOK Kujawiak jest samodzielną kasą i jej sytuacja nie wpływa na sytuację pozostałych kas. W kasie tej KNF wprowadził zarządcę komisarycznego w czerwcu 2015 r., który jednak nie zdołał opracować programu postępowania naprawczego dla tej kasy, a który mógłby być podstawą do ewentualnego udzielenia pomocy stabilizacyjnej tej SKOK, zaś Komisji Nadzoru Finansowego nie udało się znaleźć instytucji gotowej przejąć tę kasę.

Podkreślić należy, że także Kasa Krajowa wprowadziła w SKOK Kujawiak zarządcę komisarycznego w okresie, gdy sprawowała nadzór nad kasami. Jednak decyzja ta została zawieszona przez sąd, a prawidłowość działania Kasy Krajowej w tym zakresie została potwierdzona przez sąd dopiero w październiku 2014 r., a więc już pod rządami ustawy z 2009 r., która przeniosła uprawnienie do wprowadzania zarządców komisarycznych na Komisję Nadzoru Finansowego. Kasa Krajowa informowała Komisję Nadzoru Finansowego o ryzyku w działalności tej kasy jeszcze w 2012 r.

Aktywa SKOK-u Kujawiak stanowią zaledwie niewielki (1,05 proc. wg danych na 31.10.2015 r.) odsetek aktywów całego sektora i dzisiejsza decyzja KNF nie wpływa na stabilność sektora SKOK oraz osiągane przez ten sektor wyniki, ani na wysoką jakość obsługi członków pozostałych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Podkreślić należy, że SKOK Kujawiak jest jedną z 48 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce i jej sytuacja nie przekłada się na sytuację finansową pozostałych Kas, zaś depozyty we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarantowane są – tak, jak w bankach - do kwoty 100 tysięcy euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Z poważaniem

Andrzej Dunajski

Rzecznik prasowy Krajowej SKOK

Szanowni Państwo,

W imieniu Akademii Fundacji Edukacji Spółdzielczej składam najserdzeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w Nowym roku 2016.

Monika Tarnowska