Szanowni Państwo,

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej zaprasza na szkolenia w listopadzie i grudniu 2017:

NOWA USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY (AML IV) - Andrzej Lanc 14 listopada, Warszawa

Rekomendacja D-SKOK - Grzegrz Banaś 21-22 listopada -  bezpłatne warsztaty w ramch CENTRUM COMPLIANCE, Warszawa

Proces Sprzedaży Kredytu Hipotecznego - Anna Boryszewska, 23 listopada, Warszawa

Spotkanie  Centrum Compliance - Piotr Pałka, 24 listopada- szkolenie bezpłatne, Warszawa

Pomiar i modelowanie ryzyka kredytowego - Leszek Sołtysik, 28-29 listopada, Warszawa

CIT/PIT 2018 - nowe zasady rozliczeń i obowiązki podatników - Jarosław Żemantowski, 29 listopada, SOPOT- szkolenie bezpłatne

 

Rekomendacja E-SKOK, Ryzyko operacyjne - Piotr Nycz 30 listopada - 1 grudnia, Warszawa

 

VAT 2018 - zmiany w przepisach 2018, analiza praktyki i orzecznictwa w roku 2017 - Jarosław Żemantowski, 13 grudnia, SOPOT, szkolenie bezpłatne

 

CENTRUM COMPLIANCE bezpłatne szkolenie ZMIANY W SYSTEMIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

(ROZPORZĄDZENIE RODO)- Marta. Zięba, 12 stycznia 2018, Warszawa

 

Bardzo proszę o zgłaszanie uczestników na odpowiednich formularzach. 

Monika Tarnowska 

Zachęcam do zapoznania się z ofertami na szkolenia jakie Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej organizuje w najbliższym czasie.


PROCES SPRZEDAŻY KREDYTU HIPOTECZNEGO w świetle nowej USTAWY
O KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz
O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI

które odbędzie się w dniu 18 października  2016 r. w Warszawie - ANNA BORYSZEWSKA

 

POMIAR I MODELOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO DLA SKOK

które odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2017 r. - LESZEK SOŁTYSIK

Wszelkie informacje na stronie (w klendarzu) lub u mnie,

Monika Tarnowska

Szanowni Państwo, 

 

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej zaprasza na szkolenia:

 

PROCES SPRZEDAŻY KREDYTU HIPOTECZNEGO w świetle nowej USTAWY 

O KREDYCIE HIPOTECZNYM oraz 

O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI

 

które odbędzie się 23 sierpnia 2017 w Warszawie, trener Anna Boryszewska

 

 

AMERYKAŃSKA I EUROPEJSKA REGULACJA FATCA - praktyczne aspekty powdrożeniowe 

II edycja

W trakcie szkolenia zostanąw szczególności omówione wątpliwości interpretacyjne uczestników szkolenia związane z wdrożeniem 

w SKOK regulacji FATCA

oraz aspekty praktyczne związane z wypełnianiem formularza CRS -1

UWAGA: 

obowiązek pierwszego raportowania dla SKOK w ramach europejskiej regulacji FATCA to 31 sierpnia 2017 r.

które odbędzie sięw dniu 24 sierpnia 2017 r. w Warszawie - trener Piotr Pałka

 

 

PRZEGLĄD REKOMENDACJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

DLA SEKTORA SKOK - praktyczne aspekty wdrożeniowe w perspektywie do 31 XII 2018 r.

(W trakcie szkolenia zostaną w szczególności omówione wątpliwości interpretacyjne uczestników szkolenia związane z wdrożeniem rekomendacji KNF w SKOK)

które odbędzi się 25 sierpnia 2017 w Warszawie, Piotr Pałka - prowadzący

 

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SKOK

- wymogi wg. najnowszej rekomendacji H dot. systemu kontroli wewnętrznej

II edycja

+

zasady tworzenia regulacji systemu kontroli wewnętrznej (Audyt wewnętrzny, Compliance oraz Kontrola Wewnętrzna, w tym dopasowanie ich do wielkości SKOK)

 

(dodatkowo uczestnicy szkolenia otrzymająpropozycje gotowych regulacji wewnętrznych do wykorzystania w działalności SKOK

oraz zostanąomówione główne wyzwania przed Systemem Kontroli Wewnętrznej SKOK w związku ze zmieniającymi sięprzepisami prawa oraz rekomendacjami nadzorczymi KNF).

 

które odbędzie sięw dniu 22 września 2017 r. w Warszawie - trener Piotr Pałka

 

 

ZAPRASZAM

Monika Tarnowska 

Szanowni Panstwo, 

Zachęcam do zgłasznia uczstników szkoleń jakie Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej przygotowała na czerwiec 2017:

AMERYKAŃSKA I EUROPEJSKA 

REGULACJA FATCA 

- praktyczne aspekty powdrożeniowe 

(W trakcie szkolenia zostaną w szczególności omówione wątpliwości interpretacyjne uczestników szkolenia związane z wdrożeniem w SKOK regulacji FATCA)

2 czerwca 2017 w Warszawie, trener Piotr Pałka

 

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA WYBRANYCH REGULACJI REKOMENDACJI C SKOK oraz ROZPORZĄDZENIA O RACHUNKOWOŚCI SKOK w zakresie dotyczącym WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (w tym wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek)

13 czerwca 2-17 w Warszawie, trener Maciej Czapiewski

 

POMIAR I MODELOWANIE RYZYKA KREDYTOWEGO DLA SKOK

 

 z naszym ekspertem Leszkiem Sołtysikiem w atrakcyjnym Sopocie w centrali SKOK w dniach 19 i 20 czerwca 2017.

 

Pozdrawiam,

Monika Tarnowska