Fundacja  Edukacji Spółdzielczej

zaprasza na nowe szkolenie z Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w SKOK w Warszawie w dniu 25 czerwca 2019.

Zachęcam do zgłaszania uczestników. 

 

Pozdrawiam,

Monika Tarnowska