Źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Seminaria_2015/sem_2015_11_16.html

Seminarium skierowane jest do prawników oraz pracowników służb finansowo-księgowych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.     
 
Celem seminarium jest przedstawienie reguł prawnych rządzących wybranymi aspektami gospodarki finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które pozwalają na zrozumienie przewidzianych przez prawodawcę mechanizmów tej gospodarki.

Spotkanie odbędzie się w dniu  16 listopada 2015 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa. 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 12 listopada2015 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/cedur/Formularze_2015/form_2015_11_16.jsp

Program seminariumi_pdf.jpg