Szanowni Państwo, 

Uprzejmie  informuję,  że Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) skierowała do  marszałek  sejmu,  Małgorzaty Kidawy-Błońskiej stanowczy sprzeciw wobec szkalowania polskich spółdzielczych kas przez członków podkomisji ds. SKOK.  List  WOCCU  sprawia,  że  raport  podkomisji  przyjęty za namowami Marcina Święcickiego (PO) staje się niewiarygodny. 

W  związku  z  planowanym  na  jutro wystąpieniem przedstawicieli Platformy Obywatelskiej  przed  gremium  sejmowym,  w  sprawie  sprawozdania sejmowej podkomisji ds. Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, Kasa Krajowa wyraża  zdecydowany sprzeciw  wobec,  kolejnego  już,  włączania  polskich instytucji finansowych w kampanię wyborczą. 


Od  marca  bieżącego  roku  trwa  bowiem  zaplanowana kampania wymierzona w Spółdzielcze    Kasy    Oszczędnościowo-Kredytowe   i polityków  obozu patriotycznego.  Jej  celami  byli  już  prezydent  Andrzej  Duda i senator Grzegorz Bierecki. 

Przyjęte   23   lipca   br.   sprawozdanie  podkomisji  sejmowej  do  spraw Spółdzielczych   Kas   Oszczędnościowo-Kredytowych   stanowi   część  walki politycznej   i   wpisuje   się  w  przyjętą  przez  rząd  PO-PSL  narrację bezpodstawnie szkalującą sektor SKOK. 


W  ocenie  Kasy  Krajowej, ww. sprawozdanie, jak również przebieg kolejnych posiedzeń  sejmowej  podkomisji,  które  miały  miejsce  w  czasie kampanii towarzyszącej   wyborom   prezydenckim,  są  wyłącznie  elementem  krucjaty medialno-politycznej, skierowanej przeciwko rodzimym instytucjom finansowym i ich przedstawicielom. 


Kolejnymi  atakami  wymierzonymi w SKOK-i działacze Platformy Obywatelskiej usiłują  odwrócić  uwagę  opinii publicznej od faktycznych afer i problemów społecznych wywołanych właśnie działaniami PO i administracji państwowej, w tym  problemu  SKOK-u Wołomin i zgłaszanych zastrzeżeń Kasy Krajowej, które na reakcję Komisji Nadzoru Finansowego czekały przez lata. 

Sprawozdanie podkomisji zaproponowane przez posła Marcina Święcickiego (PO) i  przyjęte  dzięki głosom koalicyjnej większości, nie uwzględnia rzetelnej analizy   sytuacji   sektora   SKOK   przygotowanej  przez  przedstawicieli spółdzielczych   kas,   a  tym  samym  bazuje  na  skrajnie  jednostronnych poglądach, nie oddających faktycznej kondycji i otoczenia administracyjnego SKOK. 

Na  szczególną  uwagę  zasługuje zawarte w sprawozdaniu podkomisji ds. SKOK stwierdzenie  mówiące  o  nieprzestrzeganiu  przez  Kasę Krajową standardów Światowej   Rady   Unii   Kredytowych   –  globalnej  organizacji  łączącej odpowiedniki   SKOK-ów   z   przeszło  100  krajów  świata.  Obalając  tezy przedstawione   w  raporcie  podkomisji,  Światowa  Rada  Unii  Kredytowych wystąpiła  do  strony  polskiej  z  notą  informującą,  że  WOCCU nigdy nie kwestionowała  regulacji  i  norm  przyjętych i wprowadzanych przez KSKOK w celu wdrożenia zasad WOCCU w polskim otoczeniu gospodarczym i regulacyjnym. 

WOCCU   podkreśla,   iż   wielokrotnie  wykorzystywała  polski  model  unii kredytowych  jako  przykład  prawidłowej  implementacji zasad WOCCU. Często doradzaliśmy  uniom  kredytowym w innych krajach rozwijających się staranne przeanalizowanie doświadczeń KSKOK, co pomoże im wdrożyć zasady WOCCU w ich własnych podlegających przekształceniom gospodarkach. 

Błędy w sprawozdaniu jednoznacznie wskazują jego niską wartość merytoryczną wynikającą  także  z faktu, iż do prac podkomisji nie dopuszczono szerszego grona  przedstawicieli  spółdzielczych  kas,  a  dyskusja  o  sektorze SKOK toczyła  się  –  w  sposób urągający podstawom demokracji – praktycznie bez jego udziału. 

W  związku  z powyższym, w imieniu sektora SKOK, przychylając się do opinii WOCCU, apelujemy, aby obecny rząd zaprzestał szkodzenia polskim instytucjom finansowym   i   szkalowania   ich  przedstawicieli  na  potrzeby  kampanii wyborczej. 

Pełną  treść  oświadczenia Światowej Rady Unii Kredytowych – które w sposób jednoznaczny  pokazuje,  że  tezy  postawione w sprawozdaniu podkomisji ds. SKOK  są  fałszywe i są inspirowane politycznie – skierowanego do marszałek sejmu, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, znajdą Państwo w załączniku. 


Z poważaniem 
Andrzej Dunajski 
Rzecznik prasowy 
Krajowej SKOK 

Oświadczenie_Światowej_Rady_Unii_Kredytowych_-_wersja_oryginalna_1.pdf

 Oświadczenie_Światowej_Rady_Unii_Kredytowych_-_tłumaczenie_1.docx